Alternative læringstilgange

Et af vores bærende principper er, at eleverne skal vurderes på indsatsen og ikke på de faglige kvalifikationer. Et andet er, at vi gerne går en omvej for at komme eleven i møde, når situationen er svær – fx når han eller hun nægter at lave matematik. Vi har en lang række alternative læringstilgange til rådighed, når vi og eleverne støder på ”muren”.

Nogle gange skal vi gå en tur med eleven og tale om, hvad der trykker – måske kaste med sten sammen og snige lidt sandsynlighedsregning ind. Nogle gange skal vi ”glemme” matematikken og overlade madregnskabet til eleven.

”Vi tager udgangspunkt i den hverdag, de kender. Hvis jeg siger: Din kammerat skylder dig 500 kr., men han vil kun give dig halvdelen…Så kan de sagtens finde ud af, at det er 250 kr”.
–En lærer

De voksne tager ansvaret.

Vi lægger ikke ansvaret på eleven for hans eller hendes læring. Vi voksne tager ansvaret på os og ser på, hvordan vi i samarbejde med eleven kan gøre det anderledes, så næste lektion kommer til at fungere bedre, eller så konflikten ikke opstår.

Vi skal altid lytte og altid tilbyde nye muligheder. Vi oplever, at det er en befrielse for eleverne, at de ikke selv står alene med ansvaret for egen læring, men at vi som voksne også påtager os ansvaret.

Samtidig hjælper vi eleverne til at sætte barren lidt højere og tillade sig selv at drømme. Men vi hjælper dem også med realistiske afklaringer af egne kompetencer.

Eleverne får hjælp til at bevare kontrollen

Vi bestræber os i vores arbejde på at eleverne hele tiden har kontrol over sig selv. En elev i affekt kan ikke tage imod læring. Vi afleder og giver valgmuligheder. Vi giver eleverne fred til at gøre det færdigt, de er i gang med. Vi giver struktur og tryghed. Og vi er meget opmærksomme på, at vi som professionelle skal holde hovedet koldt.

Vores faglighed

Vi er uddannede lærere og socialpædagoger, der i tværfaglighed både underviser og yder specialpædagogisk behandling. Vi har mange års erfaring med at arbejde med udsatte unge og deres skolegang gennem ansættelser i specialklasser, på specialskoler, opholdsteder, i ungdomspsykiatrien, på produktionsskoler etc. De fleste har arbejdet på Biavleren i mange år.

Vores fokus er på at stimulere eleverne til at lære så meget som muligt af folkeskolens pensum. Vores erfaring siger os bare, at vi er nødt til at gøre det på en anden måde end den, de fleste af vores elever har mødt tidligere. Vi siger fx: ”Jeg kan se, at du er træt. Men det var dejligt, at du er kommet alligevel” – i stedet for at påpege, at eleven er kommet for sent i seng.

De fleste elever har dårlige erfaringer med deres hidtidige skolegang, og mange af dem er langt bagud i de fleste fag. Vores små klasser giver ro og adgang til, at vi som lærere og pædagoger hele tiden har kontakt med hver enkelt elev og kan tage udgangspunkt i deres dagsform. Samtidig er vi gode til at indgyde eleverne tillid til, at vi vil hjælpe dem med deres udfordringer. ”Du er bagud, men jeg skal nok hjælpe dig med at komme videre” – sådan er vores tilgang.