Dagbehandling

Biavleren er et dagbehandlingstilbud efter bestemmelserne i Folkeskoleloven. Skolen ligger tæt på Hillerød og modtager elever fra hele Nordsjælland.

Skoledagen starter kl. 9 og slutter kl. 15, fredag dog 13.00. Eleverne bliver hentet om morgenen i vores skolebus i Nr. Herlev og Freerslev og kørt tilbage dertil efter skoledagen.

Skolen har et stærkt fokus på det faglige – og endnu mere efter skolereformen. Samtidig arbejder vi meget med elevernes sociale og menneskelige færdigheder og deres tro på, at der er plads til dem i samfundet. Eleverne kommer i erhvervspraktik og brobygning.

Vores ansatte er lærere og pædagoger med mange års erfaring og med et stort hjerte. Vores telefoner er åbne 24/7, vi lægger vægt på et godt samarbejde med forældrene, og Biavlerens dør er altid åben for tidligere elever.