Historie

I starten af 1980’erne var der en del unge, der var anbragt udenfor eget hjem alene af den grund, at man ikke kunne finde et rimeligt og rummeligt skoletilbud til dem i lokalområdet. Samtidigt var der også en gruppe unge i lokalområdet, som ikke kunne passe ind i den almindelige skole.
Derfor besluttede en kreds af lærere og pædagoger, at lave et lille skoletilbud for disse elever.
Biavleren startede op i sommeren 1984 i lokaler, hvor der før havde været Statens Biavlsforsøgsstation. Fire ildsjæle lagde al deres energi i skolen i de første år. Efterhånden som skolen fik flere elever, så blev der også ansat mere personale. Eleverne var kvikke unge mennesker med en masse krudt i bagdelen, der “bare” skulle have kvalificeret undervisning og pædagogisk vejledning. Gradvist er elevernes problematikker bleve meget mere komplekse. Ofte er vores elever langt fagligt bagud kombineret med store personlige vanskeligheder. Begge dele stiller store krav til både undervisningen og behandlingen. Det er krav som vi hele tiden med glæde har dygtiggjort os i at kunne mestre, så vores elever kan få et optimalt tilbud.