Erhvervspraktik og brobygning

Det er vigtigt for eleverne at komme ud at prøve kræfter med erhvervslivet. Biavleren sender derfor eleverne i praktik, når det passer ind i den enkelte elevs undervisningsplan, ligesom eleverne kommer i brobygning. Dette planlægges i samarbejde med UU-vejlederne.