Low arousal

Low Arousal tilgangen handler om hvordan man minimere antallet af konflikter og styrker relationerne mellem elever og medarbejdere.

Low Arousal er en tilgang, som har sit primære fokus på at håndtere og forebygge. Tilgangen gør op med klassiske opdragelsesmetoder som skæld ud, straf og konsekvenstænkning.

I stedet for anvendes metoder som kravtilpasning samt fokus på, at eleverne har mulighed for at holde deres selvkontrol. I arbejdet med børn og unge er det endvidere grundlæggende vigtigt at have styr på, hvem der har ansvaret i relationen mellem elev og voksen, og hvad dette betyder i praksis.

”Med de rette krav, kommer lysten til at lykkes!”