Narrative samtaler

Narrative samtaler giver nye muligheder

Alle lærere og pædagoger har deltaget i et to-årigt kursusforløb i narrativ teori og praksis. Kurset har betydet, at vi ansatte nu bruger den narrative samtale i vores dialog med de unge, og vi kan se, at det virker. De unge bliver bedre til at formulere sig om deres situation og reaktioner, de får mere selvindsigt, og de får tid og rum til at sige noget af det højt, som de går og tænker på.

En narrativ samtale er en samtale, hvor den ansatte nysgerrigt, fordomsfrit og åbent spørger ind til en elevs tanker og følelser – fx i forbindelse med en konflikt.

Mange af vores unge er uvante med at blive spurgt på denne måde. Men det giver både dem – og os – stof til refleksion, fordi der kommer ting op til overfladen, de måske aldrig har talt med nogen om før.

”Vores elever kalder det ”psykologsnak”. Eller de siger, at de ”ikke føler noget”. Men vi kan høre, at de tager det til sig og begynder at tænke over tingene på en ny måde”.
– En pædagog