Organisation

“Biavleren” er et dagbehandlingstilbud, godkendt efter bestemmelserne i Folkeskoleloven.
Hillerød Kommune varetager tilsynet med undervisningen og godkender skolens økonomi.
Biavleren er en selvejende institution med en bestyrelse og en støttekreds. At Biavleren er en selvejende institution, betyder, at ingen privatpersoner kan tjene penge på at drive dagbehandlingstilbuddet – at alle midler bliver i tilbuddet.
Af skolens vedtægter fremgår det, at en af målene er at give eleverne det stærkest mulige potentiale til at møde livets udfordringer. Det skal ske gennem teoretisk og praktisk undervisning parallelt med en behandlingsmæssig indsats.