Skoledagen

Fællesmøde

Hver dag starter med et fællesmøde, hvor vi diskuterer den kommende dag og drøfter forslag og ideer fra elever og personale.

Klasseundervisning

Indtil kl. 12.00 undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, geografi osv. Eleverne er inddelt i klasser med to eller tre elever til én lærer. Klasserne matches efter sociale kriterier, ikke efter, om eleverne er på samme faglige niveau.

Hver elev har sit eget individuelle skema og undervisningsmaterialer, der passer til elevens forudsætninger. Under punktet Vores tilgang fortæller vi, hvordan vi griber undervisningen og behandlingen an i det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Eleverne har mulighed for at deltage i terminsprøver og gå til 9. og 10. klasses afgangsprøver.

”Så mange af vores elever som muligt skal have et indblik i, hvad det betyder at gå til prøve. Læseferie, struktur og selve prøven. Det løfter nogle tunge sten, for de har forestillet sig, at de er væsentlig anderledes end alle i folkeskolen”. En lærer.

Frokost

Vi spiser frokost fra kl. 12.00 – 12.45. Frokosten tilberedes af 2-3 elever sammen med en af de ansatte. Alle elever prøver at lave mad og løse en opgave (med hjælp og støtte) på tid.

Eftermiddagslinjer

Tre dage om ugen går eleverne på forskellige praktiske linjer. Eleverne vælger ny linje hver 4. uge. Torsdag er vi enten i svømmehallen eller i skoven, og fredag slutter skolen efter frokost og oprydning.

Sportslinjen

På sportslinjen laver vi idræt ud af huset. Vi samarbejder eksempelvis med: Tennisklubben, badmintonklubben, Multihaller, vægtløfterklub, skøjtehal, bokseklub osv. Vi har også mountainbikes til at køre i skoven. Eleverne og læreren laver sammen en plan for, hvilke aktiviteter der indgår i den efterfølgende periode.


Mekanikerlinjen

På mekanikerlinjen arbejder du med knallerter, mindre reparationer af biler, og hvad du ellers har af mekanik der skal laves. Vi har værksted i Nørre-Herlev, hvor vi også en ATV til markkørsel, Airbrush og andre sjove ting at tage sig til. Mekanikerlinjen sørger for vedligeholdelsen og reparation af skolens plæneklippere og havetraktorer.


Tømrerlinjen

På tømrerlinjen har eleverne mulighed for både at deltage i vedligeholdelsen af skolens møblement og bygninger og at kaste sig ud i at skabe noget selv. Eksempelvis er der blevet bygget reoler, sofaborde, skaterramper, kaninbure og meget andet.


Den faglige linje

Her kan du dygtiggøre dig i de fag, hvor du synes, du mangler lidt ekstra. Du har måske brug for et læsekursus, en periode med én til én undervisning i de 4 regnearter eller ekstra hjælp inden terminsprøver eller afgangsprøver.


Gartnerlinjen

På gartnerlinjen får du mulighed for at passe skolens store grønne områder. Man slår græs, ordner køkkenhaverne og passer buske og træer. Man skal også køre brænde med vores havetraktor til skolens brændefyr. En del af holdets arbejde er at sørge for de dyr vi har, hente foder osv.


Musiklinjen

Musiklinjen foregår i skolens musikhus. Her bliver produceret og udøvet musik, både elektronisk og akustisk, arbejdet med lydteknik og Dj-styring. Vi arbejder også med videoproduktioner til bla. Web og andre forevisninger.En gang imellem tager vi til koncert.