Vi tager hånd om jeres børn

Vores erfaring siger os, at når I klikker ind på vores hjemmeside, så har I og jeres børn allerede en del dårlige erfaringer i bagagen. Vi håber, at vi med hjemmesiden kan være med til at give jer troen på, at tingene kan blive bedre.

Hjemmesiden er opbygget, så det meste af det, vi fortæller, er skrevet fælles til alle: Elever, forældre, sagsbehandlere, PPR og opholdssteder. Det er alt det, der handler om, hvem vi og vores elever er, hvordan vi arbejder, hvordan skoledagen er, og hvordan det går eleverne bagefter.

Men vi har samlet lidt, specielt til forældre. Et par forældre fortæller, hvordan deres unge mennesker efter nogle år på Biavleren har fået fornyet mod på tilværelsen, skolen og fremtiden. Og så har vi lagt nogle praktiske oplysninger på siden, som måske besvarer nogle af de spørgsmål, I kan sidde med.

I er også altid velkomne til at ringe til os og høre mere.

Hvordan bliver man optaget på Biavleren?

Det er altid jeres egen kommune, der visiterer en ung til et skoleforløb hos os. Konkret er det PPR og social- eller børne-ungeforvaltningen, der samarbejder om at finde det rette dagbehandlingstilbud til en ung. Hvis Biavleren er ”i spil” vil der være en dialog med os om både praktiske og skole-/behandlingsmæssige ting.
Når en elev starter hos os, vil vi – for at sikre den unge en så god overgang til skolen som muligt – være i dialog med jer forældre.

Efterhånden som jeres barn vænner sig til skolen, og vi lærer ham eller hende at kende, vil samtalerne med jer blive sjældnere. Det skal I tage ganske roligt – det er udtryk for, at tingene kører, som de skal. Biavleren har selvfølgelig halvårlige skole-hjemsamtaler med jer, hvor både jeres barn og ofte sagsbehandler og en repræsentant for PPR deltager. Vi skriver efter behov skoleudtalelser, som vi sender til både jer og kommunen, efter at vi har drøftet dem med eleven.

I det daglige har vi en meget uformel tone og en åben dør. Og hvis tingene spidser til, så sætter vi os ned og taler tingene igennem. Kniber med at nå det, fordi I er på arbejde til sent, så kommer vi forbi og drikker en kop kaffe hos jer.

Samarbejder Biavleren med andre professionelle?

Vi samarbejder med alle de parter, der er relevante for jeres barns udvikling. Det kan være: Sagsbehandler, PPR, UU-vejleder, praktiksteder, erhvervsskoler, efterskoler, den lokale folkeskole, børnepsykiatrien med flere.

To forældre fortæller