Til kommunen

På denne side har vi samlet en række oplysninger, der er specifikt til kommunale sagsbehandlere, PPR m.fl. Resten af beskrivelserne af Biavleren finder I under menupunkterne Vores tilbud, Vores tilgang, Om eleverne, Om biavleren og Kontakt.

Målgrupper

Vi optager elever fra hele Nordsjælland i alderen 12-17 år.

På Biavleren har vi erfaring med mange forskellige problematikker. Herunder nogle eksempler, men det er altid bedst at ringe og få en snak om det enkelte barn.

 • ADHD
 • Autismespektrum forstyrrelser
 • Asperger
 • Angst
 • OCD
 • Indad/udad reagerende
 • Faglige vanskeligheder
 • Skoletræthed
 • Sociale vanskeligheder

Pris

Den samlede pris for behandlingsdelen og skoledelen er 37.800 kr. pr. måned i 11 måneder pr. skoleår.

Prisen er delt op i en undervisningsdel: 20.790 ,- og en behandlingsdel: 17.010.-

Visitation

Hvis I har en elev, I mener, kunne passe ind her, så kontakt os. I en telefonsamtale vil vi kunne drøfte dette nærmere. Vi anbefaler, at sagsbehandler, psykolog og forældre herefter kommer på et forbesøg uden den kommende elev og ser nærmere på stedet. Herefter kommer forældrene sammen med den kommende elev og får deres indtryk af skolen. Hvis vi i fællesskab tænker, at det er det rette tilbud, aftaler vi hvornår eleven skal starte. En skoleplacering på Biavleren skal også godkendes af PPR i Hillerød.

Fysiske rammer

Skolen ligger lidt uden for Hillerød (vi henter og bringer eleverne fra de nærliggende togstationer. Vi har en stor grund med dyr, køkkenhaver græsarealer osv. I skolebygningen har vi 4 klasselokaler, et fællesrum, et stort spisekøkken, 2 værksteder og et musikstudie. Vi råder over et autoværksted tæt på Biavleren, og om eftermiddagen benytter vi os af forskellige idrætsfaciliteter ud af huset.

Vores normering er 2 voksne pr. 5 elever hele dagen. Alle lærere og pædagoger er på skolen hele dagen.
Vores menneskesyn, vores behandlingsmæssige tilgang og vores narrative overbygning er beskrevet under ”Vores tilgang”.

Hvis I har spørgsmål til dette, er I velkomne til at ringe.

Samarbejde

Vi samarbejder i dagligdagen med alle de relevante instanser: Sagsbehandlere og PPR fra hjemkommunen, UU-vejledere, praktiksteder, erhvervsskoler, den lokale folkeskole, børnepsykiatrien med flere.

PPR og socialforvaltningen fra hjemkommunen følger eleven og deltager i statusmøder. Biavleren udarbejder til brug for statusmødet og handleplanen skoleudtalelser på de enkelte elever. Vi gennemgår udtalelsen med eleven.

Biavleren har efter behov og forældrenes ønsker dialog med forældrene. Vi tilstræber os på, at ”intet nyt er godt nyt”.

Lidt lovstof: PPR i Hillerød er forpligtet til én gang årligt at tage stilling til, om eleven er velanbragt på Biavleren. Til brug for dette indhenter Hillerød Kommune oplysninger om elevens skolegang fra Biavleren og evt. fra PPR i elevens hjemkommune. PPR arbejdet omkring den enkelte elev varetages som regel af PPR i elevens hjemkommune. Ifølge loven kan den anbringende kommune lade PPR i Hillerød foretage PPR arbejdet mod særskilt honorering til Hillerød Kommune. Det er der nogle kommuner, der gør.

Resultater

Biavleren har erfaringsmæssigt gode resultater med at få elever med store udfordringer til at kunne lide at gå i skole igen, til at fungere socialt og få mod på livet.

Nedenfor to eksempler på denne resultatdokumentation:

 • En opgørelse over, hvor de 20 sidste elever fra Biavleren, fortsatte, da de blev udskrevet.
 • En gennemgang af to elevers forløb før, under og efter skolegang på Biavleren.

Fra Biavleren til landbrugsskole, efterskole eller erhvervsskole

Opgørelsen over, hvor de sidste 20 elever fra Biavleren fortsatte, da de blev udskrevet. (juli 2015). Selv om eleven har endt skolegangen på Biavleren, slipper vi ikke eleven, før det nye tilbud fungerer.

 1. Landbrugsskole
 2. Erhvervsskole skole tømrerlinjen
 3. Erhvervsskole skole tømrerlinjen
 4. Erhvervsskole skole Autolinjen
 5. EGU
 6. Efterskole
 7. 10 klasse center
 8. Efterskole
 9. Kontanthjælp
 10. Produktionsskole
 11. Kontanthjælp
 12. Flyttet på opholdssted i Jylland
 13. Produktionsskole
 14. Flyttet på opholdssted i Jylland
 15. STU
 16. Efterskole
 17. Efterskole
 18. Efterskole
 19. Produktionsskole
 20. Erhvervsarbejde

Eksempel 1. Fra skoletræt, udadreagerende og bortvist til ro, praktikpladser og landbrugsskole.

Drengen X havde inden sin start på Biavleren mange udfordringer.
I stikordsform blev de beskrevet således:

 • ”Vanskeligheder ift. indlæring af skolefagligt materiale, koncentration og konflikter med andre elever. …vredesudbrud… Sendes nogle gange på skolens kontor.. Svært ved at gå fra del til helhed..” (Fra en psykologisk udredning)
 • ”Kravafvisende … udadreagerende og skræmmende…Tre forskellige skoler…Bortvist… Eneundervisning…lavt selvværd…måske ADHD.” (Fra en psykiatrisk erklæring).
 • ”Meget skoletræt… huller i matematik, dansk og engelsk. (Fra en skoleudtalelse)
 • ”Ved at falde mere eller mindre fra hinanden”. (Fra et tværmøde)

For at lære skal man være tryg. Derfor var det grundlæggende i starten at skabe en bæredygtig relation. Fagligt og socialt blev relationen opnået med kravtilpasning, struktur og vedholdenhed. I eksemplet med X måtte dagen deles op i helt små bidder på 10 minutter for at dagen kunne overskues. Hver dag blev afsluttet med en evaluering af alle de gode ting.

Skoleudtalelserne viser, hvordan drengen rykkede sig i løbet af sine fire år på Biavleren.

 • Skoleudtalelse efter det første år: ”..(..)…svært ved at møde til timen…svært ved at komme i gang med sine opgaver…ekstremt letafledelig… på en god dag koncentrere sig om en opgave i 10 til 12 minutter…konfliktfyldt…en tikkende bombe… sammen med en enkelt voksen (…) slapper han mere af…”

Efter det første år startede drengen medicinering for ADHD, hvilket sammen med Biavlerens tilgang, hvor undervisning og specialpædagogisk behandling kombineres, gav resultater.

 • Skoleudtalelse efter det andet år: ”..(..)…markant færre konflikter.. Begyndte at falde mere til ro… større udbytte af sin undervisning…praktik hos elektriker, murer og Falck… vellidt af børn og voksne.”

Efter fire år på Biavleren fik drengen sit 9-klasses afgangsbevis: Læsning 04, retskrivning 02. Matematik 04. Samme år sluttede han på Biavleren og startede på landbrugsskole.

Eksempel 2. Fra dårlig trivsel og bekymring om ”håndlanger-rolle” til modenhed, praktikker og Teknisk Skole.

Drengen Y gav anledning til alvorlig bekymring både hos psykologer og skole, inden han startede på Biavleren.

 • ”Lærerne bekymrede for faglig udvikling og social trivsel…”håndlanger” for nogle andre elever…meget fravær…positivt humør…konflikter giver ondt i maven…Nuværende skoletilbud mange følelser af nederlag…” (Fra psykologudtalelse)
 • ”Vil gerne sin skole og læring men har rigtig svært ved at følge med…gætter sig til ord… svært ved at koncentrere sig…” (Fra udtalelse fra dansklærer).
  Med masser af humor og godt humør lykkedes vi med at få Y til at forholde sig til de faglige mangler, han havde, men ikke selv kunne se. Vi gjorde i relationen manglerne OK og fik blandt andet lært ham at læse. Relationen og tydelig struktur i et lille miljø var det bærende.

I indskrivelsesåret: ”Har lysten og viljen til at lære… manglende koncentration…træner med læsekort… hvilke lyde har bogstaver…skal læse hjemme hver dag…huller i matematisk viden…rykket sig meget socialt…”

Tredje år: Erhvervspraktik hos auto/elektro-mekaniker og hos autolakerer.

Fra den kommunale handleplan i år tre: ”Passer sin skole bedre…fået fitnesskort…skal passe sin skolegang… støttes i at realisere sine mål og drømme for fremtiden…”

Fjerde år: ”Mere moden…arbejde i supermarked.. i skolen en af de gode elever…temmelig stabilt fremmøde…kan godt læse ordentligt men gør det ikke af sig selv…matematik er et af de bedre fag…ikke bleg for at kaste sig ud i en samtale på engelsk…socialt har han det godt…arbejde med sin tolerance…”

Fjerde år: Praktik hos bilforhandler

Fjerde år: ”Tydeligvis mere moden…engelsk og geografi på standby… gas på matematik og engelsk… terminsprøve i færdighedsregning 04, dansk arbejder han fint…”

Senere samme år: Afgangsbevis 9. Klasse. Matematiske færdigheder 04.
Færdig på Biavleren og startede på introforløb på teknisk skole.