Tilsyn

For Hillerød kommune varetages tilsynet med Biavleren af:

Rasmus Skriver Bonfils
Specialpædagogisk konsulent
Hillerød Kommune
Familier og Sundhed, PPR
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
tlf. 7232 5628
e-mail: brob@hillerod.dk