Tilsyn

For Hillerød kommune varetages tilsynet med Biavleren af:

Signe Stripp
Specialpædagogisk konsulent
Hillerød Kommune
Familier og Sundhed, PPR
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
tlf. 7232 5616
e-mail: sigst@hillerod.dk

 

Morten Lai Knudsen
Skoleleder
10. Klasseskolen i Hillerød
Nordre Jernbanevej 6, 3400 Hillerød
Tlf: 72325751
mobil: 72325715
mail: mknu@hillerod.dk