Kære forældre til elever i specialudskolingsklasser,

Den 28/2-23 kl 18 til 18.30 afholder vi online forældremøde for forældre i specialudskolingsklasser.

Mødet vil fokusere på optagelse.dk og proceduren dér samt processen efterfølgende.
Der vil desuden være orientering om ungdomsuddannelsessystemet.

Mødet foregår på TEAMS, benyt nedenstående link.
Der er ikke mulighed for at spørge ind til noget ved mødet, alle forældre skal have slukket mikrofon og kamera.
Hvis der er spørgsmål efter præsentationen, kan man kontakte Linnea eller Lisa telefonisk el pr mail. Vores kontaktoplysninger
Finder I i selve præsentationen.

Det er ikke muligt at deltage i mødet efter kl. 18, så vi understreger her, at I skal logge på før 18.

Mange hilsner Linnea og Lisa UUH

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ2M2I5MGMtN2M1Yi00NDhjLWI5YTItZjY4ZTQzMzE4MWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcdadeed-aa3a-4e65-ae2a-e36cc4b4d235%22%2c%22Oid%22%3a%2234a4a17b-f525-4708-a4d3-9bc4aad4f765%22%7d