Om biavleren

Biavleren er et dagbehandlingstilbud

Organisation

“Biavleren” er et dagbehandlingstilbud, godkendt efter bestemmelserne i Folkeskoleloven.
Hillerød Kommune varetager tilsynet med undervisningen og godkender skolens økonomi.
Biavleren er en selvejende institution med en bestyrelse og en støttekreds. At Biavleren er en selvejende institution, betyder, at ingen privatpersoner kan tjene penge på at drive dagbehandlingstilbuddet – at alle midler bliver i tilbuddet.
Af skolens vedtægter fremgår det, at en af målene er at give eleverne det stærkest mulige potentiale til at møde livets udfordringer. Det skal ske gennem teoretisk og praktisk undervisning parallelt med en behandlingsmæssig indsats.

Tilsyn

For Hillerød kommune varetages tilsynet med Biavleren af:

Signe Stripp
Specialpædagogisk konsulent
Hillerød Kommune
Familier og Sundhed, PPR
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
tlf. 7232 5616
e-mail: sigst@hillerod.dk

Bestyrelse

Biavlerens bestyrelse er sammensat af personer med årelange erfaringer fra det sociale område, især dag- og specialskoler og opholdssteder, personaleledelse og IT. Bestyrelsen fungerer som sparringspart for de ansatte omkring både behandlingstilgangen, den daglige drift, økonomien og administrative arbejdsgange. Bestyrelsen ansætter lederen, lærerne og pædagogerne efter indstilling fra personalet.

Bestyrelsen består af:

  • Jakob Kjærby Lentz (formand). Lærer og indehaver af “Lowarousal.dk”.
  • Morten Carlsen.(næstformand). Psykolog
  • Tim Winther. HR-konsulent
  • Lars Kristensen. Pædagog
  • Darko Kojkic. VVS, underviser (suppleant)
  • Medarbejderrepræsentanter:
  • Christian vom Braucke
  • Per Jørgensen

Ansatte

 

Historie

I starten af 1980’erne var der en del unge, der var anbragt udenfor eget hjem alene af den grund, at man ikke kunne finde et rimeligt og rummeligt skoletilbud til dem i lokalområdet. Samtidigt var der også en gruppe unge i lokalområdet, som ikke kunne passe ind i den almindelige skole.
Derfor besluttede en kreds af lærere og pædagoger, at lave et lille skoletilbud for disse elever.
Biavleren startede op i sommeren 1984 i lokaler, hvor der før havde været Statens Biavlsforsøgsstation. Fire ildsjæle lagde al deres energi i skolen i de første år. Efterhånden som skolen fik flere elever, så blev der også ansat mere personale. Eleverne var kvikke unge mennesker med en masse krudt i bagdelen, der “bare” skulle have kvalificeret undervisning og pædagogisk vejledning. Gradvist er elevernes problematikker bleve meget mere komplekse. Ofte er vores elever langt fagligt bagud kombineret med store personlige vanskeligheder. Begge dele stiller store krav til både undervisningen og behandlingen. Det er krav som vi hele tiden med glæde har dygtiggjort os i at kunne mestre, så vores elever kan få et optimalt tilbud.